Des de l’Associació, s'organitzen un seguit d'activitats tant des del Servei de Psicologia, com des de les mateixes famílies associades, per tal de millorar la qualitat de vida dels usuaris dels serveis i la de les seves famílies.

Les activitats organitzades pel Servei de Psicologia, es centren principalment en un abordatge atencional i terapèutic de l’usuari del servei i el seu entorn immediat, mentre que les activitats organitzades per la pròpia Associació, es centren en l’acolliment de les famílies i en realitzar trobades lúdiques entre aquestes.


SERVEI DE PSICOLOGIA

GRUPS D'OCI

PARES EN BLOC

TALLER DE GERMANS

TALLER D'AVIS

FORMACIÓ


A part de tots els serveis directes als usuaris, famílies i professionals, l'associació també pretén que la societat entengui i es conscienciï vers la Síndrome d'Asperger i el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme, trencant els estigmes que actualment existeixen i normalitzant la diversitat funcional que existeix a la societat.

Consulteu els canals a través dels quals l'associació realitza la divulgació AQUÍ.