El servei de Psicologia atén als usuaris de l’Associació des d’un marc teòric basat principalment en una orientació cognitiva-conductual. D’aquesta manera, es treballen aspectes psicològics, socials i conductuals de l’usuari, per tal d’afavorir la seva adaptació a l’entorn tant personal, com familiar, escolar i social.

 

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Les sessions d'atenció individualitzada s’ofereixen als usuaris associats de totes les edats amb l’objectiu de treballar aquelles àrees específiques que més dificulten la seva adaptació a l’entorn i el seu desenvolupament.

En aquestes sessions, es treballen els punts febles de l’usuari amb la intensitat, freqüència i ritme que ell requereix. Es pretén així potenciar la seva correcta adaptació a l’entorn i la resolució de les principals dificultats del seu dia a dia, fomentant les seves capacitats. Es fa principal incidència a la reciprocitat, la identificació i gestió de les emocions pròpies i alienes, la gestió de les situacions estressants i angoixants, i a la reconducció conductual d’aquells aspectes del comportament de l’usuari que més dificulten la seva interacció social. A més, aquest treball psicoeducatiu de l’usuari es complementa amb un assessorament i treball coordinat amb la família, l'escola i els serveis externs que siguin necessaris.

La periodicitat de les sessions varia d’un cop a la setmana a un cop al mes, en funció del perfil dels usuaris. Les sessions tenen una durada de 50 minuts aproximadament.


TALLERS D'HABILITATS SOCIALS EN GRUP

Els tallers en grup d’habilitats socials s’ofereixen per les diferents edats dels usuaris associats, amb l’objectiu de millorar la seva integració social en els diferents entorns on es desenvolupen.

En aquests grups es treballen les competències socials per tal que els usuaris aprenguin a generalitzar els aprenentatges en les diferents situacions de la seva vida. Es treballen tant els aspectes de comunicació verbal com els de comunicació no verbal, en sessions de 50 minuts aproximadament. Es fa especial incidència en el treball de les emocions, la Teoria de la Ment, la resolució de conflictes i la comprensió de situacions socials no explícites.

Les sessions s’estructuren principalment en dues parts. En la primera part, es solen realitzar activitats més desestructurades, tipus salutació i conversa, i en la segona part, tenen lloc activitats més estructurades per part del terapeuta a partir de recursos de suport com imatges, jocs de taula, jocs de treball cooperatiu, pràctica de role-playing, etc.

La periodicitat de les sessions varia d’un cop a la setmana a un cop quinzenalment, en funció del perfil dels usuaris.