Des de sempre, s’ha volgut oferir un espai per compartir les preocupacions i interessos dels pares i mares de l’associació. Amb aquest objectiu, s’organitzen trobades mensuals cada últim dijous de mes.

El programa “Pares en bloc”, vol donar recolzament emocional, i informació a les famílies de l’Associació. Les trobades mensuals permeten a les famílies:

  • Compartir experiències i preocupacions
  • Intercanviar informació i recursos
  • Oferir suport pràctic i emocional
  • Mitjançant professionals, donar estratègies i informació sobre el trastorn per afrontar situacions que es presenten el dia a dia.
  • Millorar la qualitat de vida de les famílies
  • Facilitar la creació de vincles entre els participants

 

A més, en determinades trobades, s’orienta i s’assessora als pares i mares per part d’una de les psicòlogues de l’Associació o bé per part de professionals externs invitats, i es treballen aspectes i temes en concret que poden afectar a les famílies.