Els Grup d'Oci són un espai on els usuaris associats poden participar en activitats lúdiques amb altres nois i noies de la seva edat, permetent així augmentar les seves relacions socials i posar en pràctica les habilitats socials en un grup relativament reduït i controlat per un equip format per psicòlegs o persones formades en TEA. Per tant, en el Grups d'Oci es treballen objectius com l’autonomia, la conversa, l’interès per l’altre, la tolerància a la frustració, la gestió dels diners, la identitat de grup, el respecte per les normes socials explícites i implícites i l'autoestima.

Els Grups d'Oci es troben els caps de setmana, amb una freqüència de dos caps de setmana al mes o un cap de setmana al mes, en funció del grup i es principalment es realitzen activitats de caire lúdic com anar al cinema, a la bolera, a prendre alguna cosa, fer excursions i participar en activitats comunitàries de la nostra comarca, com el Mercat de Música Viva, el Mercat del Ram...

Els grups estan dividits en funció de l'edat, i actualment a l'associació hi ha formats tres grups:

GRUP DE PETITS

  • Menors de 12 anys
  • Es troben un diumenge al mes

GRUP DE MITJANS

  • Entre 12 i 15 anys
  • Es troben dos dissabtes al mes

GRUP DE JOVES

  • Majors de 15 anys
  • Es troben dos dissabtes al mes

 

Per més informació:

psicologia.sao@gmail.com

674175789