Per tal d'assolir els objectius marcats per l'associació, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones usuaries dels serveis i la de les seves famílies, hi ha dues maneres de col·laborar amb aquest objectiu i la tasca de l'associació:

 

La funció de la persona voluntària, és oferir part del seu temps a donar suport a les sortides dels Grups d’Oci de forma altruista, rebent una petita formació específica vers la Síndrome d’Asperger i els Trastorns de l’Espectre Autista, i en estratègies i pautes per intervenir en les sortides d’oci.

Col·laborar excercint com a Soci Protector, consisteix en contribuir econòmicament amb una quantitat lliure i anual, per a poder ajudar al sosteniment dels serveis i els objectius i les finalitats marcades.