L'Associació Síndrome d'Asperger d'Osona (SAO) va ser creada l'any 2010 per un grup de pares i mares amb fills amb aquest trastorn, amb el propòsit principal de cobrir les necessitats a la comarca d'Osona i millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i la de les seves famílies.

Actualment, l'associació atén al voltant de 70 famílies, i és l'única entitat amb àmbit d'actuació a Osona que dóna cobertura tant a la persona diagnosticada d'un Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) o Síndrome d'Asperger, com a les seves famílies.

És una entitat sense ànim de lucre que juntament amb altres associacions conformen la Federació Espectre Autista - Asperger de Catalunya, que com a tal, també forma part de la Federación Asperger España.

 

Els objectius generals de l'associació són:

 • Defensar els drets dels nostres fills
 • Promoure la seva inclusió escolar i social. Intentar que realment estiguin reconeguts en l'escola inclusiva i disposin de tots els recursos necessaris per a dur a terme una escolarització normal dintre de les seves necessitats.
 • Consolidar un Servei de Psicologia especialitzat en el diagnòstic i tractament de la Síndrome d'Asperger i Trastorns de l'Espectre Autista a la comarca.
 • Aconseguir una detecció precoç a partir de la informació específica a professionals de les escoles, centres sanitaris i altres entorns del nen/a.
 • Donar a conèixer el trastorn a tota la comarca.
 • Informar i orientar a famílies amb TEA i crear una xarxa de pares on compartir informació sobre el trastorn.
 • Promoure activitats d'oci, intercanvi de material, notícies, etc.

 

 Els objectius marcats per aquest any són:

 • Consolidar els serveis de l'associació.
 • Consolidar els grups d'habilitats socials.
 • Consolidar els grups d'oci de caps de setmana.
 • Iniciar el projecte de "Tertúlia de pares".
 • Iniciar la formació assistida per a adolescents.
 • Fomentar la figura del Soci Protector.
 • Desenvolupar la formació als equips docents de les escoles.

FAMÍLIES

Com associació de famílies amb fills i filles amb Síndrome d'Asperger o TEA, pretenem fer acompanyament i suport entre famílies, compartint experiències, informació, neguits i els dubtes que poden sorgir durant les diferents etapdes del desenvolupament dels nostres fills i filles.

SERVEI DE PSICOLOGIA

Disposem d'un Servei de Psicologia amb psicòlegs especialitzats en la intervenció amb Síndrome d'Asperger o TEA, on es treballen aspectes psicològics, socials, comunicatius i conductuals, per tal d'afavorir la seva adaptació i inclusió social.

 Inscrita al Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya amb número 44466.